තවත් රටක් බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයෙන් ඉවත්වන ලකුණු

ඇන්ටිගාව, ජනරජයක් වී තෙවැනි චාල්ස් රජු සිය රටේ රාජ්‍ය නායකයා ලෙස පවතින තත්ත්වයෙන් ඉවත්කරන්නේ ද යන්න පිළිබඳව ජනමතවිචාරණයක් පවත්වා මීළඟ වසර කිහිපය තුළදී තීරණය කරන බව එරට අගමැතිවරයා පවසයි.  

අන්ටිගාව 1981දී බ්‍රිතාන්‍යයෙන් 1981දී නිදහස ලැබීය.

නමුත් ඔවුන් තවමත් බ්‍රිතාන්‍ය රජ/රැජින සිය රාජ්‍ය නායකයා ලෙස සලකයි. තවත් එවැනි රටවල් 13ක් තිබේ.

තෙවැනි චාල්ස් රජු සිය රටේ රාජ්‍ය නායකයා ලෙස තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුව පසුගිය සෙනසුරා, ඇන්ටිගාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ගැස්ටන් බ්‍රවුන් පැවසුවේ සිය ජනතාවගේ තීරණය දැනගැනීම සඳහා එළඹෙන වසර තුන තුළදී ජනමතය විමසන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.