චිනයේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක්

චීනයේ චැන්ෂා නගරයේ පිහිටි දැවැන්ත මහල් ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි විදෙස් මාදය වාර්තා කරයි.

මෙම ගොඩනැගිල්ල මහල් 42 කින් සමන්විත වන අතර ගින්න ඉතා වේගයෙන් පැතිර ගොස් ඇතැයි ද පැවැසෙයි.

ගින්නෙන් තුවාල ලැබූවන් පිළිබඳව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති බව ද පැවැසෙයි. ගිනි නිවන භටයන් 100 කට වැඩි පිරිසක් ගින්න නිවා දැමිමට පැමින ඇති බවත්, වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.