අලි සබ්රි – ජෝ බයිඩන් හමු වේ

එක්සත් ජාතීන්ගේ 77 වැනි මහා මණ්ඩල සැසිවාරයට සහභාගී වූ රාජ්‍ය නායකයන් වෙනුවෙන් ඇමෙරිකා ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් සංවිධානය කළ උත්සවය අතර තුර විදේශ ඇමැති අලි සබ්රි මහතා සහ ජෝ බයිඩන් අතර හමුවක් සිදු විය.

ජනාධිපති ආර්යා ජිල් බයිඩන් ද එම අවස්ථාවට එක් වූවාය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ 77 වෙනි මහා මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා එම භෝජන සංග්‍රහයට සහභාගී වීමෙන්  අනතුරුව  ඇමෙරිකා ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් හා ජිල් බයිඩන් සමග සමූහ ඡායාරූපයකට ද එක් වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.