ජපානයේ හිටපු අගමැතිවරයාගේ අවසන් කටයුතු ඇරඹේ

ජපානයේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්සෝ අබේගේ රාජ්‍ය අවමංගල්‍ය උත්සවයේ  වැඩකටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබේ.

එහි සජීවී දර්ශන පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.