ආනයන තහනම ලිහිල් කළේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයකට – ආනයන අපනයන පාලක

සැප්තැම්බර් 9 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අංශ දෙකක් යටතේ ඇතැම් භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයක් සඳහා පනවා තිබූ තාවකාලික ආනයන තහනම ඉවත් කර ඇති බව ආනයන හා අපනයන පාලක ජනරාල් උපුල්මලී ප්‍රේමතිලක මහත්මිය පවසයි.

ඇය මේ බව පවසා සිටියේ අද (29) ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමිනි.

එහි දී ඇය වැඩි දුරටත් පවසා සිටියේ මෙම ආනයන තහනම ඉවත් කිරීම, ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් නිදහස් කිරීමක් සහ භාණ්ඩ වශයෙන් නිදහස් කිරීමක් ලෙස කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ සිදුකිරීමට කටයුතු කළ බවයි. එහි දී ආනයන තහනම ඉවත් කළ යුතු භාණ්ඩ මොනවාද යන්න හඳුනා ගැනීම සඳහා, පාරිභෝගියන් තුළ වැඩිම ඉල්ලුමක් ඇති භාණ්ඩ මොනවා ද යන්න පිළිබඳව සහ ආර්ථිකයට අඩුම බලපෑමක් කරනු ලබන්නේ කුමන භාණ්ඩ ද යන්න පිළිබඳව අවධානය යොමු කර ඇත.

“ඇත්තටම මේ ලිහිල් කිරීම කියන එක තනි පුද්ගලයෙක් විසින් කරන ක්‍රියාවලියක් නෙවෙයි. අපි අගෝස්තු 23 වෙනිදා ගැසට් එක ගැහුවට පස්සේ අපි customer survey එක්ක කරා මේකේ. අපි මෙහේ උදේ 10 ඉඳන් අපි වෙන් කළා කාලයක්. 11 වෙනකන් තමයි අපි වෙන් කරලා තිබුනේ. නමුත් අපි ඒක 12 වෙනකන් සමහරදාට ඒක දීර්ඝ වුනා. ඒකෙදී සියළුම Customers ලට ඇවිල්ලා සියලුම ආයතන නිලධාරීන් මේ auditorium එකේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒ ගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. අපි ඇප්ලිකේෂන් එක්ක හඳුන්වලා දීලා තිබුණා. ඒ අනුව ඒ ගොල්ලෝ ඇවිල්ලා එයාලගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කළා. ඉදිරිපත් කළාම ඒකෙදි උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් ඔය 84 කියන එක, HS Code එක 84 කියන එක තමයි ඒකෙදි වැඩිම ඉල්ලීමක් ආවේ. ඒ විදිහට අපි ඒ demand එක, ඇත්තටම අපි ඒක අපි ෆ්ලොට් කරලා ඇත්තටම අපිට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තියනවා අංශයක් ඒ අංශයත් එක්කත් අපි කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි Central Bank එක්කත් කතා කරලා ඒ සියලුම survey අරගෙන තමයි අපි සැප්තැම්බර් 9 වෙනිදා අපි අංශ දෙකක් යටතේ මේ නිදහස් කිරීම කරා. ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් නිදහස් කිරීමක් සහ භාණ්ඩ වශයෙන් නිදහස් කිරීමක්. එතකොට භාණ්ඩ වශයෙන් නිදහස් කිරීමෙදි HS Code හඳුනාගෙන ඒ මොනව ද වැඩිම demand එක සහ බලපෑම, ආර්ථිකයට අඩුම බලපෑම සහ වැඩිම demand එක කියන එක balance කරලා HS Code විදිහට භාණ්ඩ නිදහස් කරා. ඊට අමතරව ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ගත්තොත් කර්මාන්ත අංශයට වැඩිපුරම අවශ්‍ය වන ඒවා නිදහස් කරන ක්‍රමවේදයක් අපි හදලා තියනවා. ඒ වගේම එක එක අංශ වලට වැඩි පුරම අවශ්‍ය වන දේවල් තව දුරටත් නිදහස් කරන්න අපි ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් රෙගුලාසි හදලා ඒ වගේ ක්‍රම දෙකක් යටතේ තමයි අපි නිදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් පැහැදිලි විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් යටතේ තමයි මේ නිදහස් කිරීම අපි කරලා තියෙන්නේ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.