කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්

මැන්ඩවුස් සුළි කුණාටුව ගමන් කරන ප්‍රදේශ පිළිබඳව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ උතුරු, උතුරු මැද, නැගෙනහිර, ඌව සහ මධ්‍යම පළාත් සඳහා එම නිවේදනය වලංගු බවය.

එම සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්  දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.