බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති අත්අඩංගුවට

බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා සහ ඔහුගේ වැඩිමහල් සහෝදරයාව පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

බෙලිඅත්ත පොලීසිය විසින් ඔවුන් දෙදෙනාව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා රැගෙනආ GI බට 11ක් සම්බන්ධයෙන් සිදුවූ වංචාවක් සම්බන්ධයෙනි.

ඒ අනුව මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ 58 හැවිරිදි සිරිල් මුණසිංහ නමැති බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා සහ 67 හැවිරිදි ඔහුගේ සහෝදරයෙකු වන පියදාස මුණසිංහ නමැතිතෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.