තිදෙනෙකු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට පත් කෙරේ

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සාමාජිකයින් ලෙස පත් කිරීමට යෝජනා කළ සිවිල් නියෝජිතයින් තිදෙනාට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමිවී තිබේ. 

ඒ අනුව එහි සිවිල් සාමාජිකයින් ලෙස ආචාර්ය ප්‍රතාප් රාමානුජම්, වෛද්‍ය දිල්කුෂි අනුලා විජේසුන්දර, ආචාර්ය දිනේෂා සමරරත්න යන මහත්ම මහත්මීන් පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.