නාමයෝජනා භාරගැනීම වළක්වාලමින් නිකුත් කළ තහනම් නියෝගයක් දීර්ඝ කෙරේ

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සඳහා කල්මුණේ මහනගර සභාව වෙනුවෙන් නාමයෝජනා භාර ගැනීම වළක්වාලමින් නිකුත් කරන ලද තහනම් නියෝගය නඩු විභාගය අවසන් වන තෙක් දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (19) තීන්දු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.