ජෝ බයිඩන් හදිසියේම යුක්‍රේනයට

අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් මහතා පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව යුක්‍රේනයේ අගනුවර වන කියුව් වෙත ගොස් ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.