ඉන්දීය ණය ගැන අලුත්ම ආරංචිය

මාස කිහිපයක කාලයක් සඳහා ප්‍රදානය කළ ඩොලර් බිලියන 01ක ඉන්දීය ණය පහසුකම මේ වසර අවසානය වනතෙක් දීර්ඝ කිරීමට ඉන්දියාව සමග ශ්‍රී ලංකාව සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඖෂධ හා ආහාර ආනයනය සඳහා ලබාදුන් එම ණය පහසුකම මේ වසරේ මාර්තු 17 වනදා අවසන් වීමට නියමිතය.

විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ, අදාළ ණය පහසුකම යටතේ ලංකාව ඖෂධ සහ ආහාර සඳහා ඉන් භාවිත කර ඇත්තේ, තුනෙන් දෙකක ප්‍රමාණයක් බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.