ගුරුවරුන් ට වැදගත් නිවේදනයක්

ප්‍රාථමික ගුරුවරුන්ගේ මාරුවීම් ලිපි අද (21) දිනයේ තැපැල් කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසයි.

අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියේ, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට බලපාන ගුරු මාරුවීම් ඇත්නම් ඒ සඳහා අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙන බවය.

පසුගිය වසර තුනක කාලයට අදාළව මේ වනවිට ගුරු මාරුවීම් 8,893ක් අනුමත වී ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“2020, 2021, 2022 යන වසර තුනේ යම් යම් හේතුන් මත එකතුවීමෙන් තුනම එකවර ගත්තා. ඒ අනුව මුළු මාරුවීම් ප්‍රමාණය 8,893ක් අනුමත කරලා තියෙනවා මාරු මණ්ඩලය මගින්. මෙයින් ප්‍රාථමික අංශයේ ගුරුවරු 6871ක් අනුමත කරලා තියෙනවා. එයින් 388ක් තැපැල් කරලා තිබුණා. ඉතුරු ලිපි ටික අද තැපැල් කරනවා. දළ වශයෙන් 1,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් තමා ඉන්නේ වසර 10කට වැඩි අනිවාර්ය මාරුවීම්. ඒ ගුරුවරු සමහරු පාසල්වල අපිට දැනුම්දුන්නා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන්නේ දැනට තියෙන විදියට මැයි මාසයේ නිසා, සමහරවිට සතියක් දෙකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂාව එක්ක. ඒ දරුවන්ට අවාසන කාලපරිච්ඡේද තුළ උගන්වන ගුරුවරු මේ අවස්ථාවේ මාරුකිරීමෙන් දරුවන්ට අගතියක් වෙනවා කියලා. 

ඊළඟට උසස් පෙළ දෙවන වසරේ එ් අයගෙත් අවසන් වාර දෙක වගේ දැන් යන්නේ. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල දීලා මාස 5කින් වගේ ඔක්තෝබර් හෝ නොවැම්බර් වගේ බොහෝදුරට පැවැත්වීමට ඉඩ තියෙනවා. ඒ දරුවන්ට උගන්වන ගුරුවරු සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. මේ හේතුව නිසා ඒ අයට අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා අභියාචනා කළා. එවැනි දරුවන්ට බලපාන ගුරු මාරුවීම් තියෙනවා නම් අභියාචනා මණ්ඩලය මගින් එවැනි ඒවා යම් කාලයකට පස්සට දාලා ඊට පස්සේ ඒ මාරුවීම් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ අනුව ඊයේ හවස වෙද්දි එකඟතාවයක් ඇති වෙලා ඒ ඇපීල් කරන ගුරුවරු හැර, O/L හා A/L දැනට උගන්වන ගුරුවරු හැර අනෙක් සාමාන්‍ය විදියට කරපු ගුරු මාරුවීම් ටික එලෙසම ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් දැනට තීන්දු කරලා තියෙනවා. මේ සතිය ප්‍රමාද වුණ නිසා ප්‍රාථමික ගුරුවරුන්ගේ ලියුම් අද අනිවාර්යෙන්ම තැපැල් කරනවා 681න් ඉතුරු ටික. මාරු මණ්ඩලය තුළදී සාකච්ඡා කරලා ඔවුන් දිනය තීන්දු කරනවා බොහෝ විට අප්‍රේල් 17 නිවාඩුවෙන් පස්සේ තීන්දුව ගනිවී. මේ වෙද්දි මේ ප්‍රශ්නය අපි විසඳගෙන තියෙනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.