මහ බැංකුවෙන් ලක්ෂ 50ක් අතුරුදන්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගබඩා කර තිබූ මුදල් ප්‍රමාණයක් අතුරුදන් බවට පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබේ.

මෙලෙස අතුරුදන්ව ඇති බවට වාර්තා වන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 50කි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අදාළ නිලධාරීන් විසින් කොටුව පොලිස් ස්ථානය වෙත පැමිණිල්ලක් සිදුකර ඇත.

ඒ අනුව පොලීසිය පැවසුවේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කොටුව පොලීසිය විසින් මේ වනවිට විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.