කොත්තු, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් මිලේ වෙනසක්

කොත්තු, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් මිල ගණන් 10%කින් අඩුකිරීමට ආපනශාලාහිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව රු 700කට පැවති කොත්තුවකින් රුපියල් 70ක මුදලක් අඩුකර ඇති බව එම සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත් මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම රු 1000කට පැවති කොත්තුවෙන් රු 100ක මුදල් අඩුවන බව ද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

ගෑස් මිල සංශෝධනය කිරීම හේතුවෙන් එහි වාසිය ජනතාවට ලබාදීමට එම තීරණය ගත් බව ද අසේල සම්පත් මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.