කැලණි පාලමෙන්  වැටුණු සැරයන් අතුරුදන්

කොළඹ වික්ටෝරියා පාලම මතින් ගමන් කරමින් සිටි පොලිස් සැරයන්වරයකු පාලමෙන් කැළණි ගඟට ඇදවැටී අතුරුදන්ව ඇතැයි ග්‍රෑන්පාස් පොලිසිය පවසයි.

මෙසේ අතුරුදන්ව ඇත්තේ  බම්බලපිටිය පොලිස් ක්ෂේත්‍ර බලකා මූලස්ථානය ට අනුයුක්තව රාජකාරි කරනපොලිස් සැරයන්  එච් . ජයලත්( 5016)මහතාය.

වික්ටෝරියා පාලම මත තිබී සැරයන්වරයා ට අයත්ජංගම දුරකථනයක්  නාරහෙන්පිට පොලිස් රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ගන්නා කාඩ් පතක් සහගමන් බලපත්‍රයක්  ද තිබී පොලිසියට හමුවී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.