2024 ඉන්දීය ප්‍රිමිය ලීග් තරගාවලිය සඳහා මෙතෙක් අලෙවි වූ ක්‍රීඩකයින් සහ මිල ගණන් මෙන්න

ඉන්දිය ප්‍රිමිය ලීග් තරගාවලිය සඳහා වූ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය අද පැවැත් වුණා.

මේ එහි දී කණ්ඩායම් විසින් මිල දී ගත් ක්‍රීඩක ලැයිස්තුව සහ වෙන්දේසි වුණ මිල ගනන්.

Rovman Powell (මූලික මිල INR කෝටි 1) INR කෝටි 7.4 කට රාජස්ථාන් රෝයල්ස්

හැරී බෲක් (මූලික මිල INR කෝටි 2) දිල්ලි කැපිටල්ස් INR කෝටි 4

ට්‍රැවිස් හෙඩ් (මූලික මිල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 2) සන්රයිසස් හයිද්‍රාබාද් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 6.8කට

වනිඳු හසරංග (මූලික මිල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 1.5) සන්රයිසස් හයිද්‍රාබාද් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 1.5කට

රචින් රවීන්ද්‍ර (මූලික මිල INR ලක්ෂ 50) CSK INR කෝටි 1.8

Shardul Thakur (මූලික මිල INR කෝටි 2) CSK INR කෝටි 4

Azmatullah Omarzai (මූලික මිල INR ලක්ෂ 50) INR 50 ලක්ෂයකට ගුජරාට් Titans

පැට් කමින්ස් (මූලික මිල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 2) සන්රයිසස් හයිද්‍රාබාද් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 20.50කට

Gerald Coetzee (මූලික මිල INR කෝටි 2) INR කෝටි 5 කට මුම්බායි ඉන්දියන්ස්

හර්ෂල් පටෙල් (මූලික මිල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 2) පන්ජාබ් කිංග්ස් කෝටි 11.75කට

Daryl Mitchell (මූලික මිල INR කෝටි 1) CSK INR කෝටි 14

ක්‍රිස් වෝක්ස් (මූලික මිල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 2) පන්ජාබ් කිංග්ස් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 4.2කට

Tristan Stubbs (මූලික මිල INR ලක්ෂ 50) දිල්ලි කැපිටල්ස් INR ලක්ෂ 50

KS භාරත් (මූලික මිල INR ලක්ෂ 50) INR ලක්ෂ 50 KKR

Chetan Sakariya (මූලික මිල INR ලක්ෂ 50) INR ලක්ෂ 50 සඳහා KKR

Alzarri Joseph (මූලික මිල INR කෝටි 1) RCB ට කෝටි 11.5 කට

උමේෂ් යාදව් (මූලික මිල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 2) ගුජරාට් ටයිටන්ස් කෝටි 5.8කට

ශිවම් මාවි (මූලික මිල INR ලක්ෂ 50) LSG මිලියන 6.4 කට

Mitchell Starc (මූලික මිල INR කෝටි 2) KKR ට කෝටි 24.75 කට

Jaydev Unadkat (මූලික මිල INR ලක්ෂ 50) INR කෝටි 1.6කට Sunrisers Hyderabad

ඩිල්ෂාන් මධුශංක (මූලික මිල INR ලක්ෂ 50) INR කෝටි 4.6 කට මුම්බායි ඉන්දියන්ස්

Shubham Dubey (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) INR කෝටි 5.8 කට රාජස්ථාන් රෝයල්ස්

සමීර් රිස්වි (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) CSK කෝටි 8.4කට

Angkrish Raghuvanshi (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) INR ලක්ෂ 20 KKR

Arshin Kulkarni (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) INR ලක්ෂ 20 LSG

ෂාරුක් ඛාන් (මූලික මිල INR ලක්ෂ 40) INR කෝටි 7.4 කට  ගුජරාට් Titans 

රමන්දීප් සිං (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) INR ලක්ෂ 20 KKR

Tom Kohler-Cadmore (මූලික මිල INR ලක්ෂ 40) INR ලක්ෂ 40 කට රාජස්ථාන් රෝයල්ස්

Ricky Bhui (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) දිල්ලි කැපිටල්ස් INR ලක්ෂ 20

කුමාර් කුෂාග්‍රා (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) දිල්ලි කැපිටල්ස් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 7.2කට

Yash Dayal (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) RCB INR කෝටි 5

සුෂාන්ත් මිශ්‍රා (මූලික මිල රුපියල් ලක්ෂ 20) ගුජරාට් ටයිටන්ස් කෝටි 2.2කට

ආකාෂ් සිං (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) සන්රයිසස් හයිද්‍රාබාද් INR ලක්ෂ 20 කට

Kartik Tyagi (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) INR 60 ලක්ෂයකට ගුජරාට් Titans

රසික් සලාම් (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) දිල්ලි කැපිටල්ස් INR ලක්ෂ 20කට

Manav Suthar (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) INR ලක්ෂ 20 කට ගුජරාට් Titans

මනිමාරන් සිද්ධාර්ත් (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) LSG INR කෝටි 2.4

Shreyas Gopal (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) INR ලක්ෂ 20 කට මුම්බායි ඉන්දියන්ස්

Sherfane Rutherford (මූලික මිල කෝටි 1.5) KKR ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 1.5කට

Ashton Turner (මූලික මිල INR කෝටි 1) LSG INR කෝටි 1 කට (ආසන්න වශයෙන් 181,000)

Tom Curran (මූලික මිල කෝටි 1.5) RCB ට කෝටි 1.5 කට

ඩේවිඩ් විලී (මූලික මිල INR කෝටි 2) LSG INR කෝටි 2 කට

Spencer Johnson (INR ලක්ෂ 50) INR කෝටි 10 කට ගුජරාට් Titans

Mustafizur Rahman (මූලික මිල INR කෝටි 2) CSK INR කෝටි 2

Jhye Richardson (මූලික මිල INR කෝටි 1.5) INR කෝටි 5 කට Delhi Capitals

නුවන් තුෂාර (මූලික මිල INR ලක්ෂ 50) රුපියල් කෝටි 4.8 කට මුම්බායි ඉන්දියන්ස්

Naman Dhir (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) INR ලක්ෂ 20 කට මුම්බායි ඉන්දියන්ස්

අන්ෂුල් කම්බෝජ් (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) මුම්බායි ඉන්දියන්ස් INR ලක්ෂ 20

සුමිත් කුමාර් (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) දිල්ලි කැපිටල්ස් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 1කට

අශුතෝෂ් ෂර්මා (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) පන්ජාබ් කිංග්ස් INR ලක්ෂ 20 කට

විශ්වනාත් සිං (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) පන්ජාබ් කිංග්ස් වෙත INR ලක්ෂ 20 කට

Shashank Singh (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) පන්ජාබ් කිංග්ස් INR ලක්ෂ 20 කට

Tanay Thyagarajan (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) පන්ජාබ් කිංග්ස් INR ලක්ෂ 20 කට

Robin Minz (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) ගුජරාට් Titans ට කෝටි 3.6කට

ප්‍රින්ස් චෞද්‍රි මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) පන්ජාබ් කිංග්ස් INR ලක්ෂ 20 කට

Jhathavedh Subramanyan (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) INR ලක්ෂ 20 කට Sunrisers Hyderabad

Manish Pandey (මූලික මිල INR ලක්ෂ 50) KKR INR ලක්ෂ 50

Rilee Rossouw (මූලික මිල INR කෝටි 2) පන්ජාබ් කිංග්ස් INR කෝටි 8

Lockie Ferguson (මූලික මිල INR කෝටි 2) RCB INR කෝටි 2

Mujeeb Ur Rahman (මූලික මිල INR කෝටි 2) INR කෝටි 2 KKR

මොහොමඩ් අර්ෂාඩ් ඛාන් (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) LSG INR ලක්ෂ 20 කට

මොහොමඩ් නබි (මූලික මිල INR කෝටි 1.5) මුම්බායි ඉන්දියන්ස් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 1.5කට
ගස් ඇට්කින්සන් (මූලික මිල INR කෝටි 1) KKR ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 1කට

Swastik Chikara (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) INR ලක්ෂ 20 Delhi Capitals

Abid Mushtaq (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) INR ලක්ෂ 20 කට රාජස්ථාන් රෝයල්ස්

ශිවාලික් ෂර්මා (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) රුපියල් ලක්ෂ 20 කට මුම්බායි ඉන්දියන්ස්

Swapnil Singh (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) RCB INR ලක්ෂ 20

Aravelli Avanish (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) CSK INR ලක්ෂ 20 කට

Nandre Burger (මූලික මිල INR ලක්ෂ 50) INR ලක්ෂ 50 කට රාජස්ථාන් රෝයල්ස්

සකිබ් හුසේන් (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) KKR INR ලක්ෂ 20

Saurav Chauhan (මූලික මිල INR ලක්ෂ 20) RCB INR ලක්ෂ 20 

Leave a Reply

Your email address will not be published.