අනුරාධපුර ඩිජීටල්කරණයට

අනුරාධපුර නගරයේ ආකර්ෂණීය බව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා නගරය සිතියම්කරණය කර ඩිජීටල්කරණය  කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

අනුරාධපුර නගරය මෙන්ම අනෙකුත් ඓතිහාසික නගර ද  ඩිජීටල්කරණය කිරීම සහ සිතියම්කරණය කිරීම වැදගත් බවත්,  ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කරන බවත් බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා පැවසීය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රංශ තානාපති H.E.Jean Francois Pactet සහ  බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේදී  ඉදිරිපත් කෙරිණි.

සංරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් හා තාක්ෂණික දැනුම  සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර උපදෙස්, පුහුණු අවස්ථා ශ්‍රී ලංකාව වෙත  ලබා දෙන්නේ නම් එය ඉතා වටිනා බවත්, එහිදී වික්‍රමනායක මහතා සඳහන් කළ අතර  ඉදිරියේදී වාර්ෂික පැවැත්වෙන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා මෙරට නිලධාරීන් හට  අවස්ථාව ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් ප්‍රංශ තානාපති ඇතුළු දූත පිරිස සඳහන් කළහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.