විකෘති කර සමාජ මාධ්‍යට දැමූ අලුත් අවුරුදු ගීතය ගැන ගත් තීරණය

අලුත් අවුරුදු ගීතයක් විකෘති කර සමාජ මාධ්‍යට මුදා හැරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වහාම විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විදුලි සං‍දේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දී තිබේ.

සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් සොමරත්න විදානපතිරණ මහතා විසින් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත අදාළ දැනුම්දීම සිදුකර ඇති බව  වාර්තාවෙයි.

රෝහණ බැද්දගේ මහතා විසින් ගායනා කරනු ලබන ගීතයක් එහි පද විකෘති කර මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍යවලට මුදාහැර තිබුණි.

එම ගීතය විකෘති කර සමාජ මාධ්‍යට මුදාහළ පුද්ගලයින් පිළිබඳව සොයාබලා දැනුම්දෙන ලෙස සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විදුලි සංදේශන කොමිසන් සභාවට මෙලෙස දැනුම් දී තිබේ.

අදාළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බව සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සොමරත්න විදානපතිරණ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.