ශ්‍රී ලංකාව අංක 03 ට

ප්‍රභල ඔස්ට්‍රේලියානු පිල ඉනිමකින් සහ ලකුණු 39කින් පරාජය කළ ශ්‍රී ලංකාව නවතම ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව අංක 3 දක්වා ඉහළට.

			

Leave a Reply

Your email address will not be published.