කොවිඩ් අවධානම ඉහළට අදත් ආසාදිතයන් 162 ක් හදුනා ගැනේ

අද (12) දිනයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 162 ක් හදුනා ගත් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.