මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ආයතන කිහිපයක් ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා යටතේ පැවති ආයෝජන මණ්ඩලය, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ වරාය නගර කොමිසම එලෙස ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතට එක්කර ඇති බව සඳහන්ය.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව ඊයේ (16) දිනයේදී නිකුත් කර තිබේ.

කෙසේවෙතත් ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය සඳහා අමාත්‍යවරයෙකු මේ දක්වාත් පත්කර නොමැති බැවින් එම අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවතී.

Leave a Reply

Your email address will not be published.