විශ්‍රාම ගිය දුම්රිය සේවකයින් ගැන තීරණයක්

දුම්රිය බලධාරීන් සහ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව අතර අද (10) පෙරවරුවේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණසිංහ මහතා පැවසුවේ, විශ්‍රාම ගිය දුම්රිය සේවකයින් කොන්ත්‍රාත් පදනමෙන් යළි සේවයේ පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් එම සාකච්ඡාවේදී අවධානය යොමු කිරීමට නියමිත බවය.

එහිදී සේවයේ අවශ්‍යතාව මත‍ ඔවුන්ව කොන්ත්‍රාත් පදනමෙන් යළි සේවයේ පිහිටුවීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය අද ලැබෙනු ඇති බවට විශ්වාස කරන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා සඳහන් කළේය.

පසුගිය මස 31 වනදා දුම්රිය සේවයේ 450ක පමණ පිරිසක් විශ්‍රාම ගිය අතර සේවකයින් 400ක පමණ පිරිසක් නැවත අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ බඳවා ගැනීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.