අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක්

අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට අයත් මෙත්සිරි සෙවණ ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා මේ වනවිට අනුරාධපුර නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ රථ දෙකක් යොදවා ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

ගින්න ඇතිවීමත් සමග එම ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේ සිටි නේවාසික රෝගීන් ඉන් ඉවත්කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.