රන්දිමාල් ගමගේ අත්අඩංගුවට

ගාලුමුවදොර අරගලයේ ඉදිරිපෙළ ක්‍රියාකාරිකයෙකු වූ රන්දිමාල් ගමගේ කටුනායකදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.